fbpx

კურსები

პროგრამირების და ციფრული მარკეტინგის კურსები

პროგრამირების კურსები

ანგულარის კურსი

Angular კურსი

466 ₾ თვეში

DevOps კურსი

466 ₾ თვეში
UI UX კურსი

UI & UX Design პროფესიონალური კურსი

466 ₾ თვეში
Front End პროგრამირების კურსი

პროგრამირების Front End კურსი

466 ₾ თვეში
Back End ვებ პროგრამირების კურსი

პროგრამირების Back End კურსი

466 ₾ თვეში
ციფრული მარკეტინგის კურსი

ციფრული მარკეტინგის კურსი

466 ₾ თვეში